Velkommen til uddannelsen i

naturterapeutisk mindfulness

Hold 6 starter d. 30. september 2024

Tilmeldingen til det næste hold er åben

Forestil dig en arbejdsdag, hvor du starter dagen i skoven. En arbejdsdag, hvor du bevæger dig langsomt igennem naturen, mens du instruerer, underviser og hjælper mennesker med at møde sig selv og naturen omkring dem. En arbejdsdag, hvor du selv mærker en dyb ro og meningsfuldhed ved at bruge naturen som en ressource til at hjælpe mennesker med at skabe ro, finde glæde og balance i livet.

At arbejde i og med naturen er både meningsfyldt og nødvendigt, hvis vi som mennesker skal skabe et bæredygtigt liv, hvor vi både passer på os selv og naturen.

Hvis du mærker at naturen kalder, så er uddannelsen i Naturterapeutisk Mindfulness måske noget for dig. Uddannelsen er en intensiv fordybelse i den indre og ydre natur, og du bliver en del af et hold dedikerede mennesker, der ligesom dig ønsker at arbejde i og med naturen. 

Efter uddannelsen kan du støtte mennesker i at…

✽ Genetablere forbindelsen til indre og ydre natur
✽ Skabe indre fred, ro og livsglæde
✽ Træne nærværet og opmærksomheden til sig selv
✽ Genoprette forbindelsen til den naturlige cyklus og rytme
✽ Udforske sindet og dets tankemønstre
✽ Regulering af nervesystemet
✽ Skabe jordforbindelse
✽ Finde ro, kraft og styrke i naturen
✽ Møde sig selv med accept og venlighed
✽ Håndtere svære følelser, smerter og ubehag
✽ Lytte til og lære af naturens visdom

bliv naturterapeutisk mindfulness instruktør

Hold 6 starter i september 2024

Hvad er...

naturterapeutisk mindfulness

Naturterapeutisk Mindfulness er en sammensmeltning af naturterapi og mindfulness. Gennem fordybelse og bevidst nærvær i naturen kan vi udforske, forstå og lære os selv bedre at kende. Sanseligt nærvær i naturen, kombineret med en mindful tilgang til sig selv, er derfor kilden til at nye refleksioner, indsigter og derigennem forandring kan opstå.

Uddannelsen adskiller sig fra mange andre mindfulnessuddannelser ved at foregå i naturen. Det er en dybdegående uddannelse, hvor du får god tid til at fordybe dig i, hvordan du kan arbejde i og med naturen. Samtidig lægger naturterapeutisk mindfulness sig ind under den disciplin, der kaldes for økopsykologi, som handler om, hvordan vi som mennesker kan opleve helbredelse og finde mening med livet ved at forbinde os til livet i naturen.

Naturterapeutisk Mindfulness handler om at…

 • Være fuldt opmærksom og tilstede i nuet med krop, åndedræt og sanser.
 • Genfinde fornemmelsen af sig selv igennem kontakten med naturen.
 • Lytte til sin intuition og indre visdom.
 • Forholde sig åbent og ikke dømmende til det, der er her og nu.
 • At genetablere forbindelsen til den indre og ydre natur.
 • At forstå og lytte til naturens sprog.
Tit skelnes der imellem den indre natur og den ydre natur som omgiver os, men de er én og samme ting. Du er natur, og naturen er dig. At praktisere Naturterapeutisk Mindfulness udvisker grænsen imellem den indre og ydre natur, og det vækker fornemmelsen af forbundethed. Naturterapeutisk Mindfulness er derfor både en vej til at (gen)finde forbindelsen til sig selv og naturen.
Naturterapeutisk mindfulness citat 7

De tidligere deltagere siger...

Uddannelsens målgruppe

Uddannelsen er for dig, som ønsker at integrere, videreformidle og instruere i Naturterapeutisk Mindfulness på en autentisk, nærværende og hjerteåbnende måde. Uddannelsen er praksis- og erfaringsbaseret og bygger på en grundlæggende forudsætning om, at vi må gå vejen selv, før vi kan lære det videre til andre. Derfor kommer din egen personlige praksis til at spille en central rolle under hele forløbet.

Det kan være at du:

 • Ønsker at få en stor palette af værktøjer til at arbejde med mennesker i naturen, og har et ønske om at flytte dit arbejde ud i naturen og bruge naturen som en ressource.
 • Arbejder forebyggende eller hjælper mennesker som har stressproblemer, er ramt af stress, depression, angst og lignende.
 • Er psykolog, psykoterapeut, alternativ behandler, coach, mentor el. lign. og gerne vil skabe naturbaserede forløb, 1:1 sessioner eller workshops.
 • Arbejder med personaleledelse eller -udvikling og ønsker en mere naturbaseret og mindful tilgang til det arbejde, du allerede er igang med.
 • Hjælper borgere tilbage på arbejdsmarkedet og ønsker at lave en naturbaseret indsats eller mindfulde walk and talks i naturen.
 • Arbejder med børn, unge eller ældre mennesker og gerne vil understøtte arbejdet med naturterapeutisk mindfulness.
 • Ønsker at støtte de mennesker, du arbejder med, til at bruge naturen som en ressource i deres liv.
 • Har fokus på mental sundhed i dit arbejde og vil supplere med mindfulness og naturens positive påvirkning på det mentale helbred.
 • Har oplevet, hvordan naturen kan støtte dig i dit eget liv, og gerne vil skabe en dybere kontakt og forståelse af, hvordan du kan bruge naturen i dit arbejde.
 • Mærker, at denne uddannelse er næste skridt for dig, selvom du ikke kan se hele vejen endnu.

Du kan altså anvende uddannelsen i mange forskellige sammenhænge. Du kan læse mere om hvordan du kan bruge uddannelsen efterfølgende i vores FAQ, som du finder her.

Er du usikker på, om uddannelsen er noget for dig, så er du altid velkommen til at ringe til Nina på tlf. 61 69 23 46, så kan vi sammen afklare, hvordan du kan bruge uddannelsen i dit arbejde.

åbne sig for naturen

uddannelsen i Naturterapeutisk Mindfulness 
for dig der gerne vil arbejde i og med naturen

uddannelsens formål

Jeg vil invitere dig til at stoppe op et øjeblik… Tag en dyb indånding og mærk, hvad det, du har læst indtil videre, har rørt i dig. Denne uddannelse er ikke endnu en hovedting. Det er en kropslig og sanselig oplevelse, som ofte er uden ord. Tag derfor et par dybe åndedrag, inden du læser videre. Mærk din krop og dine fødder mod gulvet. Læg mærke til, hvordan det føles at være dig, mens du sidder her og læser mine ord. Lad derefter dit blik vandre rundt i rummet omkring dig og læg mærke til, hvor du befinder dig. Velkommen tilbage. Til dette øjeblik. Det er herfra vi arbejder. Så mens du læser videre, så prøv om du kan bevare fornemmelsen af dig selv og din krop…

Uddannelsens formål er, at du lærer at instruere og videreformidle Naturterapeutisk Mindfulness. På uddannelsen får du konkrete redskaber til at bruge forbindelsen til naturen som støtte til personlig udvikling. Redskaber, som du efterfølgende kan integrere i dit daglige arbejde med den målgruppe, som du ønsker at henvende dig til.

Uddannelsen er på mange måder en indre rejse, hvor du får mulighed for at udvikle din intuition og din fornemmelse af, hvem du er som menneske og NTM-instruktør. Men vigtigst af alt, så kan du efterfølgende instruere andre mennesker i alt det, du selv har (gen)lært og erfaret.

Undervejs lærer du at instruere og videreformidle følgende:

 • Mindfulness- og naturterapeutiske øvelser
 • Bevidst nærvær, stilhed og langsommelighed
 • Kropsbevidsthed, mindful bevægelse og det naturlige åndedræt.
 • Naturbaserede nærværsøvelser, visualiseringer og meditationer
 • Sanselige, energetiske, symbolske og kreative øvelser
 • Guidede sansevandringer og Shinrin Yoku – også kaldet for skovbadning

Vi arbejder udfra begrebet ‘mindful forandring’, som handler om, at i det øjeblik, hvor vi slipper ønsket om, at livet skal være anderledes, så ændrer hele livet sig. Du lærer altså at støtte mennesker i at være tilstede i nuet og vende hjem til sig selv, og du kan vise dem vejen til at håndtere svære problematikker og følelser samt finde livsglæde. Du vil få erfaring i at instruere grupper og enkelt personer, samt opbygge og afholde forløb, temadage, workshops og sessioner i naturen.

Uddannelsen gør dig ikke til andet end det, du allerede er. Tværtimod så er målet, at du åbner op for den visdom, du allerede bærer i dig, og lærer, at instruere Naturterapeutisk Mindfulness ud fra dine egne erfaringer og oplevelser i naturen. Igennem mindfulness- og naturterapeutiske øvelser, meditationer, visualiseringer, mindful bevægelse, energetiske øvelser, sanselige og kreative udtryksformer og små oplæg, lærer du rent kropsligt, hvad naturterapeutisk mindfulness er.

Du vil (gen)lære, hvordan du fokuserer din opmærksomhed, bliver nærværende og registrerer, hvad du tænker, føler og sanser fra den indre og ydre natur. Samtidig lærer du at møde det, du registrerer med venlighed og medfølelse. Alt sammen kvaliteter, som du kan bruge i dit arbejde med mennesker. Dermed skaber du et solidt fundament, hvorfra du kan videreformidle og undervise andre i Naturterapeutisk Mindfulness.

Uanset om du har arbejdet med dig selv gennem mindfulness og meditation i mange år, eller om du er nybegynder, så kan du være med på uddannelsen, og du vil opleve, at din praksis i og med naturen vil være en åbning til at forstå dig selv bedre.

Som en rød tråd igennem hele uddannelsen, er der fokus på nærværende og empatisk lytning. Du lærer at lytte i stilhed, og skabe et trygt og tillidsfuldt rum, hvor dine deltagere føler sig mødt og lyttet til. Stilheden er vejen til at være fuldt nærværende og tilstede med det, der er.

Alle moduler på uddannelsen foregår i naturen, og du skal derfor være indstillet på, at være ude i naturen året rundt. Vi har fokus på, at du føler dig tryg og kan passe på dig selv i naturen. Det betyder også, at du lærer at holde dig varm om vinteren og får mulighed for at blive fortrolig med at sove i naturen og opholde dig i mørke, regn osv. Forudsætningen for at skabe et trygt rum for mennesker i naturen, er at vi selv føler os trygge og hjemme i de omgivelser vi befinder os i, samt at vi er i stand til at håndtere alle de forskellige vejrmæssige udfordringer der kan opstå undervejs.

Naturterapeutisk mindfulness citat 6

uddannelsens Indhold

Naturterapeutisk Mindfulness kan i bund og grund praktiseres både indendørs og ude i naturen. Du har altid kontakt til din egen natur gennem dit åndedræt og dine fornemmelser i kroppen, og for hvert åndedræt du tager, forbinder du dig til naturen omkring dig; træer, planter, dyr og mennesker. Vi ånder alle den samme luft, og du er, uanset om du sanser det eller ej, i en konstant udveksling med alt levende omkring dig.

Undervisningen på uddannelsen foregår primært udendørs, men mellem hvert modul mødes vi online, og her får du mulighed for at opleve, hvordan du kan praktisere Naturterapeutisk Mindfulness i din dagligdag. Online undervisningen består af guidede mindfulness- og meditations øvelser, oplæg omkring Naturterapeutisk Mindfulness, sparring i grupper med de andre deltagere, spørgetid og opfølgning på hjemmeopgaver.

Uddannelsen er bygget op over 9 moduler, som alle foregår i og med naturen. Alle moduler strækker sig over to dage, hvor vi mødes fra klokken 9.30 til 17.30. Der er frokostpause midt på dagen, hvor du har tid til at tilberede og spise den mad, som du selv medbringer. På modul 1, 2, 7, 8 og 9 er der obligatorisk overnatning i naturen, hvor du enten kan vælge at sove i dit eget telt, eller du kan sove i shelter sammen med andre deltagere.

En typisk dag på uddannelsen består af små oplæg fra underviserne, guidede øvelser i gruppen, øvelser som du skal lave på egen hånd samt stunder med stilhed, delinger og refleksioner. De første moduler handler primært om din egen praksis, hvorefter der bliver mere og mere fokus på, hvordan du instruerer andre i Naturterapeutisk Mindfulness.

Når du starter på uddannelsen får du adgang til vores onlineplatform, på onlineplatformen finder du følgende oplysninger og materiale:

 • Introduktion og information om hvert modul
 • Kompendie med alle de øvelser og meditationer, som du lærer på uddannelsen.
 • Optagelser af alle online moduler 
 • Guidede meditationer, mindfulness- og refleksionsøvelser som du kan bruge imellem hvert modul. 
 • Seks e-bøger med temaer, som vi arbejder med på uddannelsen. Klik her for at se en oversigt over e-bøgerne.

I løbet af uddannelsen opfordrer vi dig til at deltage i én gruppesession, samt én individuel session med en underviser på uddannelsen, her sætter vi fokus på dig som Naturterapeutisk Mindfulness instruktør.

Du skal forvente at bruge tid imellem hvert modul, hvor du praktiserer de øvelser, som du lærer undervejs. At praktisere mindfulness i din hverdag, hvor du forbinder dig til den indre og ydre natur, giver dig den nødvendige erfaring, som du kan trække på, når uddannelsen er færdig. Det er op til dig selv, hvor meget tid du ønsker at afsætte til din egen praksis, men som med alt andet, så er det øvelse, der gør mester.

Du kan under hele forløbet få støtte, hjælp og sparring i en lukket facebookgruppe, som kun deltagere og undervisere har adgang til.

Efter uddannelsen bliver du en del af NTM Netværket, som afholder netværksmøder i skoven to gange om året. På netværksmøderne er der mulighed for vidensdeling, inspiration, sparring og samarbejde.

SMUGKIG PÅ MODULERNES INDHOLD

Ved at klikke på billederne herunder, kan du få et lille indblik i indholdet på de forskellige moduler. 

LITTERATURLISTE

Følgende litteratur indgår på uddannelsen. Idet uddannelsen er baseret på praktisk erfaring, så er det op til den enkelte, hvor meget du ønsker at fordybe dig i bøgerne.

Mindfulness i naturen. Af Eva Zelander

Naturterapi, oplev naturen og styrk livet. Af Thomas Lasse Edlev

Your Guide to Forest Bathing. Af Amos Clifford

Stilhed. Stilhedens kraft i en støjende verden. Af Thich Nhat Hanh

Rewilding. Meditations, practices, and skills for awakening in nature. Af Micah Mortali

With Nature in Mind. Af Andy McGeeney

Awake in the Wild. Af Mark Coleman

Lyt, lyt, lyt. Dyb lytning i den vigtige samtale. Af Chris Norre.

Nb. Litteraturlisten tilpasses årligt, og der kan derfor være ændringer i de bøger vi anbefaler fra år til år.
Naturterapeutisk mindfulness det store stille rum

uddannelsens temaer

Herunder kan du se nogle af de temaer vi arbejder med på uddannelsen. Du får en beskrivelse af hvert modul, inden vi mødes, så du på forhånd ved, hvad du kan forvente at møde op til. Vi forbeholder os retten til at ændre strukturen og opbygningen undervejs, så forløbet bliver tilpasset deltagerne og ikke omvendt.

Uddannelsen i Naturterapeutisk Mindfulness har en traumesensitiv tilgang, og som deltager bliver du undervist i Traumesensitiv Mindfulness. Du lærer derigennem at modificere og tilpasse din måde at guide NTM på, så du kan tage højde for traumer i dit arbejde som NTM-instruktør. 

Trauma-Sensitive Mindfulness® (TSM) er en traumeorienteret tilgang til mindfulness og meditation. TSM belyser fordele og ulemper ved mindfulness med hensyn til traumer, og tilbyder teori og teknikker der kan anvendes, når vi guider mindfulness. Jeg er uddannet i traumesensitiv mindfulness v. David Treleaven, du kan læse mere om hans arbejde her

I NTM arbejder vi både med opmærksomhedsregulering, kropsbevidsthed og følelsesregulering, alle tre fokusområder er en vej til selvregulering, og vores deltagere bliver altså gennem fordybelsen af mindfulness på krop, tanker og følelser bedre i stand til at berolige og regulere eget nervesystemet. Vores arbejde med, og forståelse af nervesystemet udspringer af Stephen W. Porges Polyvagal teori.

Som deltager behøver man ikke have interesse i det traumesensitive, men det er en vigtig opmærksomhed af have med sig, når man guider sine deltagere. Så der er intet kompliceret eller komplekst i det – blot en opmærksomhed på, at vi alle kan bære noget svært og traumatisk i os og vigtigheden i at guide mindfulness på en måde som tager højde for det.

Vil du med på uddannelsen i 
Naturterapeutisk Mindfulness?

Alt det praktiske

HOLD 6 STARTER I SEPTEMBER 2024

NYE DATOER KOMMER SNART

Den 1-årige uddannelse består af 9 moduler som strækker sig henover 2 dage i naturen i tidsrummet 9.30-17.30
(på overnatningsmoduler holder vi eftermiddagspause og inddrager en bid
af aftenen i undervisningen)

Modul 0
Introduktion og forberedelse
Modulet åbnes på online platformen august 2024
Modul 1
Skab dit fundament i naturen
30. september-1. oktober 2024
(overnatningsmodul)

Modul 2
Forbindelsen mellem indre og ydre natur
28.-29. oktober 2024
(overnatningsmodul)

Modul 3
Kunsten at guide indefra og ud
25.-26. november 2024

Modul 4
Stilhed og nærværende lytning i naturen
20.-21. januar 2025

Modul 5
Naturens kraft som en ressource
24.-25. februar 2025

Modul 6
Skovbadning og sanseligt nærvær
24.-25. marts 2025

Modul 7
Naturens cyklus 
28.-29. april 2025
(overnatningsmodul)

Modul 8
Hjemkomst
26.-27. maj 2025
(overnatningsmodul)

Modul 9
Certificering
23.-24. juni 2025
(overnatningsmodul)

Imellem hvert modul mødes vi på Zoom til online undervisning, som består af øvelser, refleksioner og muligheden for få sparring og stille spørgsmål. Online undervisningen kan genses efterfølgende, hvis ikke du kan være med på selve dagen.

UNDERVISERE

Nina Lerche er primær underviser på hele uddannelsen. Derudover er der en eller flere gæsteundervisere med på hvert modul. Vær opmærksom på, at gruppen af undervisere kan ændre sig inden opstarten af et nyt hold. De undervisere som fremgår herunder er med i 2023/2024 på hold 5.

Du kan læse mere om underviserne ved at klikke på billederne herunder:

CERTIFICERING

Certificeringen som Naturterapeutisk Mindfulness instruktør foregår på modul 9. 

For at blive certificeret forudsættes det, at du har deltaget aktivt på hele uddannelsen, samt at du har skrevet en mindre skriftlig opgave i slutningen af forløbet. Opgaven samler op på det, du har lært undervejs og tager afsæt i en konkret oplevelse med at instruere to sessioner i naturen.

STED OG TRANSPORT

Uddannelsen afholdes i forskellige naturområder på Sjælland. Vi afholder både moduler i naturen omkring København, på Midtsjælland, i Nordsjælland og i Nordvestsjælland. Du får nærmere information om, hvor de enkelte moduler afholdes, når vi nærmer os uddannelsesstart. Vi opfordrer deltagerne til at køre sammen, og vi hjælper gerne med at finde løsninger på, hvordan du finder vej ud til de forskellige naturområder.

FORPLEJNING

Vi ønsker at støtte op om, at du får erfaring med at lave din egen mad i naturen, du står derfor selv for at medbringe mad til hvert modul. Du skal altså selv medbringe din egen mad, snacks, vand, kaffe, te og hvad du nu ellers måtte få brug for af forsyninger til en hel dag i skoven. Du er velkommen til at tilberede din mad over bål eller på en trangia. Nogle af vores tidligere deltagere har koordineret samspisning på overnatningsmodulerne.

MEDBRING

Du bedes medbringe varmt tøj, sidde-/liggeunderlag, regntøj, praktisk fodtøj, vanter, hue, drikkeflaske og toiletpapir. Det er ikke en overlevelsestur, men sørg for at være klædt på efter vejret og medbring nok tøj til, at du kan holde varmen hele dagen.

På modul 1, 2, 7, 8 og 9 overnatter du ude i naturen. Du kan enten medbringe dit eget telt eller sove i shelter. På disse moduler bedes du ligeledes medbringe sovepose og liggeunderlag. Nb. Vores erfaring er at en del af vores deltagere vælger at overnatte på alle modulerne.

De tidligere deltagere siger...

tilmelding og betaling

PRIS

Uddannelsen i Naturterapeutisk Mindfulness koster 39.000 kr.

Når du officielt er optaget på uddannelsen betales tilmeldingsgebyret på 5.000 kr. 

Det resterende beløb kan enten betales i én rate á 34.000 kr., fire rater á 8.500 kr. eller otte rater á 4.300 kr. 

 

Betalingsbetingelser

Din tilmelding er bindende og tilmeldingsgebyret tilbagebetales ikke. 

Ved afmelding mindre end 30 dage før uddannelsesstart opkræves 50% af uddannelsens fulde pris.
Efter uddannelsens startdato opkræves den fulde pris for uddannelsen.

Prisen tilpasses årligt samtidig med at de nye datoer sættes.

ANSØGNING

Vi har åbent for ansøgninger til hold 6 som starter op i september 2024.

Du ansøger om en plads på uddannelsen ved at udfylde vores ansøgningsformular.

Alle kan ansøge om en plads på uddannelsen i Naturterapeutisk Mindfulness. Vi forventer, at du engagerer dig både personligt og fagligt på uddannelsen, og ansøgningsformularen er derfor et pejlemærke ift. om uddannelsen er noget for dig.

Har du spørgsmål omkring uddannelsen, så er du velkommen til at kontakte os på mail@ninalerche.dk

NYT OM UDDANNELSEN - MODTAG MAILS

Hvis du gerne vil have besked, når vi åbner for tilmeldingen til nye hold, og modtage nyt omkring uddannelsen, 
så kan du skrive dig på maillisten herunder.

Vi starter som udgangspunkt ét hold hvert år.

Vi glæder os til at møde dig

Mærker du, at naturen kalder på dig, og mærker du et stort JA indeni, efter du har læst om uddannelsen, så glæder vi os til at høre fra dig. Der er et begrænset antal pladser på uddannelsen, så vil du være sikker på at få en plads, så er det nu, du skal sende din ansøgning afsted.

Hvis du stadig er i tvivl om uddannelsen er noget for dig, så er du altid velkommen til at ringe til
Nina Lerche på tlf. 61 69 23 46

Du er også velkommen til at følge Nina på de sociale medier eller tilmelde dig vores nyhedsbrev og få mere information om uddannelsen derigennem: