Modul 5 – Uddannelsen i Naturterapeutisk Mindfulness

Fokus: Sanseligt nærvær

  • Introduktion til skovbadning, sansevandring og sanseligt nærvær
  • Forstå forskelle og ligheder ml. skovbadning og naturterapeutisk mindfulness
  • Introduktion til 4 forholdemåder i naturen
  • Udforskning af naturens rum
  • Udforskning af mindfulnessprincipperne i naturen