Modul 6 – Uddannelsen i Naturterapeutisk Mindfulness

Fokus: Sanseligt nærvær i naturen

  • Introduktion til skovbadning, sansevandring og sanseligt nærvær
  • Forstå forskelle og ligheder ml. skovbadning og naturterapeutisk mindfulness
  • Introduktion til fire forholdemåder i naturen
  • Udforskning af naturens rum
  • Udforskning af mindfulnessprincippet “Aversion og tiltrækning”