Samarbejde med københavns kommune

Rute til ro

Udviklet i samarbejde med Københavns Kommune

"Rute til ro er en invitation til at sætte farten ned og genfinde din indre ro i naturen."

I 2020 var jeg med til at udvikle Rute til Ro på Amager Fælled i samarbejde med Ida Ween fra Københavns Kommune. 

På Rute til Ro går du på opdagelse i naturen og udforsker forbindelsen til dig selv og naturen via de 10 poster med forskellige mindfulness øvelser. Hver post inviterer dig til at mærke, sanse og opleve naturen med åbenhed, nysgerrighed og opmærksomhed. Posterne giver dig mulighed for at øve dig i, at møde både dig selv og naturen mere accepterende og mindre dømmende. Du kan ikke lave øvelserne forkert – så hop ud i det og udforsk øvelserne på egen hånd. 

Den fysiske rute på Amager Fælled er 1 km lang og leder dig igennem vild bynatur; vilde græsstier, skov, eng, mose, fælled, krat, lysåbne arealer og hemmelige naturrum. Du kan se et kort over ruten her.
 
Ruten er bygget op som en mindful orienteringsrute. Mindful orientering er et nyt koncept, lavet så du selv kan opdage eller genopdage natur og ro på en enkel, anderledes og inspirerende måde. Til forskel fra det meste sport og aktivitet gælder det her om ikke at haste afsted, men bevæge dig langsomt, åbne op for dine sanser og lade din spontane opmærksomhed falde på det, som omgiver dig i nuet, og på det, du møder i naturen undervejs.
 

Lyt til de guidede lydfiler

Jeg er stemmen bag de ti guidede lydfiler, som du kan lytte til mens du går ruten eller i dit eget naturområde. 

Du kan lytte til lydguiden og lade den guide dig på selve ruten, post for post. Du kan også vælge at lytte til lydfilerne i dit eget naturområde og dermed skabe din egen “Rute til Ro”. Du finder alle lydfilerne på www.kk.dk/rutetilro