uddannelsen i naturterapeutisk mindfulness

OPSTART D. 21. OKTOBER 2019

 

**Obs. der er kun 1 plads tilbage**

Forestil dig en arbejdsdag hvor du starter dagen i skoven. En arbejdsdag hvor du bevæger dig langsomt igennem naturen mens du instruerer, underviser og hjælper mennesker med at møde sig selv og naturen omkring dem. En arbejdsdag, hvor du selv mærker en dyb ro og meningsfuldhed ved at bruge naturen som en ressource til at hjælpe mennesker med at skabe ro, finde glæde og balance i livet. 

At arbejde i og med naturen er både meningsfyldt og nødvendigt, hvis vi som mennesker skal skabe et bæredygtigt liv, hvor vi både passer på os selv og naturen.

Hvis du mærker naturen kalde på dig, så er uddannelsen i naturterapeutisk mindfulness en ni måneders intensiv fordybelse i den indre og ydre natur. Du bliver en del af et lille hold dedikerede mennesker, der ligesom dig ønsker at arbejde i og med naturen. 

Du kan bruge uddannelsen til at støtte mennesker i at…

♡ Reducere stress, give indre ro og livsglæde
♡ Træne nærværet og opmærksomheden til sig selv
♡ Få indsigt i sindet og dets tankemønstre
♡ Håndtere svære følelser, smerter og ubehag
♡ Berolige nervesystemet og skabe jordforbindelse
♡ Finde ro, kraft og styrke i naturen
♡ Møde sig selv med accept, venlighed og tålmodighed
♡ Skabe forbindelse til den indre og ydre natur
♡ Styrke selvtilliden, selvbevidstheden og koncentrationsevnen
♡ Lytte til naturens sprog og bruge naturen som vejleder

Bliv naturterapeutisk mindfulness instruktør

Næste hold starter d. 21. oktober 2019 
 

Naturterapeutisk mindfulness integrerer naturterapi og mindfulness. Gennem fordybelse og bevidst nærvær i naturen åbnes døren til vores indre, og derigennem kan vi udforske, undersøge, forstå og lære os selv bedre at kende. Sanseligt nærvær i naturen, kombineret med en mindful tilgang til sig selv, er derfor kilden til at nye refleksioner, indsigter og derigennem forandring kan opstå.

Uddannelsen adskiller sig fra mange andre mindfulnessuddannelser ved at foregå i naturen. Det er en intensiv og dybdegående uddannelse, hvor du får god tid til at fordybe dig i, hvordan du kan arbejde i og med naturen. Samtidig lægger naturterapeutisk mindfulness sig ind under den disciplin der kaldes for økopsykologi, som handler om, hvordan vi som mennesker kan opleve helbredelse og finde mening med livet ved at forbinde os til livet i naturen.

 Naturterapeutisk mindfulness handler om at…

 • Være fuldt opmærksom og tilstede i nuet med krop, åndedræt og sanser.
 • Genfinde fornemmelsen af sig selv igennem kontakten med naturen.
 • Lytte til sin intuition og indre visdom. 
 • Forholde sig åbent og ikke dømmende til det der er her og nu.
 • At genetablere forbindelsen til den indre og ydre natur.
 • At forstå og lytte til naturens sprog.
Tit skelnes der imellem indre natur og den ydre natur som omgiver os, men de er én og samme ting. Du er natur, og naturen er dig. At praktisere naturterapeutisk mindfulness udvisker grænsen imellem den indre og ydre natur, og det skaber en fornemmelse af forbundethed. Naturterapeutisk mindfulness er derfor både en vej til at (gen)finde forbindelsen til sig selv og naturen.

Uddannelsen er for dig, som ønsker at integrere, videreformidle og instruere i naturterapeutisk mindfulness på en autentisk, nærværende og hjerteåbnende måde. Uddannelsen er praksis- og erfaringsbaseret og bygger på en grundlæggende forudsætning om, at vi må gå vejen selv, før vi kan lære det videre til andre. Derfor kommer din egen personlige praksis til at spille en central rolle under hele forløbet.

Det kan være at du:

 • Ønsker at få en stor palette af værktøjer til at arbejde med mennesker i naturen, og har et ønske om at flytte dit arbejde ud i naturen og bruge naturen som en ressource.
 • Arbejder forebyggende eller hjælper mennesker som har stressproblemer, er ramt af stress, depression, angst og lignende.
 • Er psykolog, psykoterapeut, alternativ behandler, coach, mentor el. lign. og gerne vil skabe naturbaserede forløb, 1:1 sessioner eller workshops.
 • Arbejder med personaleledelse eller -udvikling og ønsker en mere naturbaseret og mindful tilgang til det arbejde du allerede er igang med.
 • Hjælper borgere tilbage på arbejdsmarkedet og ønsker at lave en naturbaseret indsats eller mindfulde walk and talks i naturen.
 • Arbejder med børn eller unge og gerne vil understøtte arbejdet med naturterapeutisk mindfulness.
 • Ønsker at støtte de mennesker du arbejder med, til at bruge naturen som vejleder i deres liv.
 • Har fokus på mental sundhed i dit arbejde og vil supplere dit med mindfulness og naturens positive påvirkning på det mentale helbred.
 • Har oplevet, hvordan naturen kan støtte dig i dit eget liv, og vil gerne skabe en dybere kontakt og forståelse af, hvordan du kan bruge naturen i dit arbejde.
 • Mærke at denne uddannelse er næste skridt for dig, selvom du ikke kan se hele vejen endnu.

Naturterapeutisk mindfulness foregår selvsagt i naturen, og du skal derfor ønske at arbejde i naturen hele året rundt. Vi har fokus på, at du føler dig tryg, at du kan tænde dit eget bål og kan passe på dig selv i naturen.  

Du kan anvende uddannelsen i mange forskellige sammenhænge. Er du usikker på om uddannelsen er noget for dig, så er du altid velkommen til at ringe til Nina på tlf. 61 69 23 46, så kan vi sammen afklare hvordan du kan bruge uddannelsen i dit arbejde.

Når du har afsluttet uddannelsesforløbet kan du instruere i naturterapeutisk mindfulness i dit daglige arbejde, lave workshops, forløb og 1:1 sessioner

Næste hold starter d. 21. oktober 2019 
 

Jeg vil invitere dig til at stoppe op et øjeblik… Tag en dyb indånding og mærk, hvad det du har læst indtil videre har rørt i dig. Denne uddannelse er ikke endnu en hovedting. Det er en kropslig og sanselig oplevelse, som ofte er uden ord. Tag derfor et par dybe åndedrag inden du læser videre. Mærk din krop og dine fødder mod gulvet. Læg mærke til, hvordan det føles at være dig, mens du sidder her og læser mine ord. Lad derefter dit blik vandre rundt i rummet omkring dig, læg mærke til hvor du befinder dig. Velkommen tilbage. Til dette øjeblik. Det er herfra vi arbejder. Så mens du læser videre, så prøv om du kan bevare fornemmelsen af dig selv og din krop…

Uddannelsens formål er, at du lærer at instruere og videreformidle naturterapeutisk mindfulness. På uddannelsen får du konkrete redskaber til at bruge forbindelsen til naturen som støtte til personlig udvikling. Redskaber som du efterfølgende kan integrere i dit daglige arbejde, med den målgruppe, som du ønsker at henvende dig til.

Uddannelsen er på mange måder en indre rejse, hvor du får mulighed for at udvikle din intuition og din fornemmelse af, hvem du er som menneske og underviser. Men vigtigst af alt, så kan du efterfølgende instruere andre mennesker i alt det du selv har (gen-)lært og erfaret.

Undervejs lærer du at instruere og videreformidle følgende:

 • Mindfulness- og naturterapeutiske øvelser
 • Bevidst nærvær, stilhed og langsommelighed
 • Kropsbevidsthed og mindful bevægelse
 • Åndedrætsøvelser
 • Naturbaserede nærværsøvelser, visualiseringer og meditationer
 • Guidede sansevandringer og Shinrin Yoku – også kaldet for skovbadning

Vi arbejder udfra begrebet ‘mindful forandring’, som handler om at i det øjeblik, hvor vi slipper ønsket om, at livet skal være anderledes, så ændrer hele livet sig. Du lærer altså at støtte mennesker i at være tilstede i nuet og vende hjem til dem selv, og du kan vise dem vejen til at håndtere svære problematikker og følelser samt finde livsglæde. Du vil få solid erfaring i at instruere grupper og enkelt personer, samt opbygge og afholde forløb og 1:1 sessioner i naturen.

Uddannelsen gør dig ikke til andet end det du allerede er. Tværtimod så er målet, at du åbner op for den visdom du allerede bærer i dig, og lærer at instruere naturterapeutisk mindfulness udfra dine egne erfaringer og oplevelser i naturen. Igennem mindfulness- og naturterapeutiske øvelser, meditationer, visualiseringer, mindful bevægelse, energetiske øvelser, sanselige og kreative udtryksformer og små oplæg lærer du rent kropsligt, hvad naturterapeutisk mindfulness er.

Du vil (gen-)lære hvordan du fokuserer din opmærksomhed, bliver nærværende og registrerer, hvad du tænker, føler og sanser fra den indre og ydre natur. Samtidig lærer du at møde det du registrerer med venlighed og medfølelse. Alt sammen kvaliteter som du kan bruge i dit arbejde med mennesker. Dermed skaber du et solidt fundament, hvorfra du kan videreformidle og undervise andre i naturterapeutisk mindfulness. 

Uanset om du har arbejdet med dig selv gennem mindfulness og meditation i mange år, eller om du er nybegynder, så kan du være med på uddannelsen, og du vil opleve, at din praksis i og med naturen vil være en åbning til at forstå dig selv bedre.

Som en rød tråd igennem hele uddannelsen, er der fokus på nærværende og empatisk lytning. Der vil være en række øvelser, hvor du lærer at lytte i stilhed så du skaber rum for, at mennesket overfor dig føler sig mødt og lyttet til. Stilheden og manglen på ord, er vejen til at være fuldt nærværende og tilstede med det der er.

Du skal forvente at bruge tid imellem hvert modul, hvor du praktiserer de øvelser, som du lærer undervejs. At praktisere mindfulness i din hverdag, hvor du forbinder dig til den indre og ydre natur, giver dig den nødvendige erfaring, som du kan trække på, når uddannelsen er færdig.

Naturterapeutisk mindfulness kan i bund og grund praktiseres både indendørs og ude i naturen. Du har altid kontakt til din egen natur gennem dit åndedræt og dine fornemmelser i kroppen, og for hvert åndedræt du tager forbinder du dig til naturen omkring dig; træer, planter, dyr og mennesker. Vi ånder alle de samme luft, og du er, uanset om du sanser det eller ej, i en konstant udveksling med alt levende omkring dig. Undervisningen på uddannelsen foregår primært udendørs, men mellem hvert modul mødes vi online, og her får du mulighed for at opleve, hvordan du kan praktisere naturterapeutisk mindfulness indendørs.

Uddannelsen er bygget op over otte moduler, som alle foregår i og med naturen. Bortset fra modul 4, så strækker hvert modul sig over to dage, hvor vi mødes fra klokken 9.30 til 17.30. Der er én times frokostpause midt på dagen, hvor du har tid til at tilberede og spise den mad, som du selv medbringer. På de tre sidste moduler overnatter vi i naturen, du kan enten vælge at sove i dit eget telt eller du kan sove i shelter sammen med andre deltagere.

En typisk dag på uddannelsen består af små oplæg fra underviserne, guidede øvelser i gruppen, øvelser som du skal lave på egen hånd samt stunder med stilhed og refleksioner. De første moduler handler primært om din egen praksis, hvorefter der bliver mere og mere fokus på, hvordan du instruerer andre i naturterapeutisk mindfulness.

Til hvert modul får du et kompendie med alle de øvelser og meditationer, som du lærer på uddannelsen. Derudover får du en række guidede meditationer, mindfulness- og refleksionsøvelser som du kan bruge imellem hvert modul. Du kan frit bruge materialet i dit eget arbejde.

I løbet af de ni måneder skal du have afholdt to individuelle sessioner med Nina, hvor vi sætter fokus på dig som naturterapeutisk mindfulness instruktør og de udfordringer du kunne opleve. De individuelle sessioner foregår i et selvvalgt naturområde.

Du skal forvente at læse og lave øvelser på egen hånd imellem hvert modul. Det er op til dig selv, hvor meget tid du ønsker at afsætte til din egen praksis, men som med alt andet, så er det øvelse, der gør mester.

Du kan under hele forløbet få støtte, hjælp og sparring i en lukket facebookgruppe, som kun deltagere og undervisere har adgang til.

Efter uddannelsen bliver du en del af netværket ‘Naturens Stemmer’, som mødes i skoven to gange om året. På netværksmøderne er der mulighed for vidensdeling, inspiration, sparring og samarbejde.

UDDANNELSENS TEMAER

Herunder er en foreløbig beskrivelse uddannelsens temaer. Hvert tema er gennemgående på hele uddannelsen. Du får en beskrivelse af hver modul inden vi mødes, så du på forhånd ved, hvad du kan forvente at møde op til. Vi forbeholder os retten til at ændre strukturen og opbygningen undervejs, så forløbet bliver tilpasset deltagerne og ikke omvendt. 

LITTERATURLISTE

Følgende litteratur indgår på uddannelsen. Idet uddannelsen er baseret på praktisk erfaring, så er det op til den enkelte hvor meget de ønsker at fordybe sig i bøgerne. 

Mindfulness i naturen. Af Eva Zelander

Naturterapi, oplev naturen og styrk livet. Af Lasse Thomas Edlev

Ind i skoven, skovbadets kunst og videnskab. Af Dr. Qing Li

Stilhed. Stilhedens kraft i en støjende verden. Af Thich Nhat Hanh

With nature in mind. Af Andy McGeeney

Awake in the wild. Af Mark Coleman

Meditation fra hjertet. Af Sally Kempton

Ansøg om en plads på uddannelsen til naturterapeutisk mindfulness instruktør

Næste hold starter d. 21. oktober 2019
 

DATOER OG TIDSPUNKT

Uddannelsen varer 9 måneder og består af 8 moduler som strækker sig over 2 dage i naturen. Imellem hvert modul mødes vi til online undervisning som varetages af Nina Lerche, som består af øvelser, refleksioner og muligheden for få sparring og stille spørgsmål.

Modul 1:  21-22. oktober 2019

Modul 2:  25-26. november 2019

Modul 3: 13. januar 2020

Modul 4: 3-4. februar 2020

Modul 5: 9-10. marts 2020

Modul 6: 20-21. april 2020 (med overnatning i naturen)

Modul 7: 25-26. maj 2020 (med overnatning i naturen)

Modul 8:  18-19. juni 2020 (med overnatning i naturen)

 Alle moduler afholdes fra kl. 9.30 til kl. 17.30  

STED OG TRANSPORT

Uddannelsen afholdes i forskellige naturområder på Sjælland, primært omkring København og i nord- og nordvestsjælland. Du får nærmere information om, hvor de enkelte moduler afholdes, når vi nærmer os uddannelses start. Vi opfordrer deltagerne til at køre sammen, og vi hjælper gerne med at finde løsninger på, hvordan du finder vej ud til de forskellige naturområder.

FORPLEJNING

Du står selv for at medbringe drikkevarer og mad til hvert modul. Vi serverer snacks, kaffe og te i løbet af dagen, og du medbringer selv frokost (og aftensmad på modulerne med overnatning). Du kan evt. tilberede din mad over bål eller på en trangia. Det er helt bevidst, at du selv skal medbringe og tilberede din mad, da det giver dig erfaring i at lave din egen mad i naturen.

MEDBRING

Du bedes medbringe varmt tøj, sidde-/liggeunderlag, regntøj, praktisk fodtøj, kniv, vanter,  hue, drikkeflaske og toiletpapir. Det er ikke en overlevelsestur, men sørg for at være klædt på efter vejret og medbring nok tøj til at du kan holde varmen hele dagen. Ønsker du at tilberede din mad på stedet, så er du velkommen til at medbringe en trangia el. lignende.  På modul 6,7 og 8 overnatter du ude i naturen. Du kan enten medbringe dit eget telt eller sove i shelter. På disse moduler bedes du ligeledes medbringe sovepose og liggeunderlag.

UNDERVISERE

Nina Lerche

Nina Lerche er cand. mag i Læring og Forandringsprocesser, bachelor i ernæring og sundhed, naturterapeut, mindfulness instruktør og underviser i naturbaseret mindfulness. Nina har over 15 års meditativ erfaring bag sig, har arbejdet med formidling, undervisning og facilitering gennem hele sit arbejdsliv og har gennem de sidste 4 år undervist i naturterapeutisk mindfulness gennem 1:1 sessioner og workshops.

Jane Zimmer

Jane Zimmer er uddannet fysioterapeut, coach og mindfulnessinstruktør. Hun har gennem størstedelen af sit arbejdsliv arbejdet med undervisning og at skabe forandringer for mennesker både på det fysiske og mentale plan. Hun underviser i mindfulness og i at følge sit hjerte, og både bruger, og bliver inspireret af, naturen i sit arbejde.

Lone Maj Clausen

Lone Maj Clausen er uddannet naturterapeut, psykomotorisk terapeut, cand.pæd i pædagogisk psykologi samt yogalærer i Integral Yoga og Traume Sensitiv Yoga. Lone arbejder desuden som underviser og mentor hos Social og Sundhedsskole København & Nordsjælland. "Jeg er optaget af sammenhænge mellem krop og psyke - mennesker imellem og med naturen. Jeg er inspireret af mange forskellige spirituelle, naturvidenskabelige og psykologiske tilgange. Særligt er jeg optaget af, hvordan vi kan lære at lytte til vores krop og interagere med den.

Marta Pichardo Medina (gæsteunderviser)

Marta Pichardo Medina, er certificeret skovbadningsguide og hun afholder skovbadningstur for grupper og 1:1 i København og England. På hendes tur er formålet at komme ned i tempo, vække sanserne og forbinde os med naturen og os selv for en stund.


CERTIFICERING

Certificeringen som naturterapeutisk mindfulness instruktør foregår på modul 8, hvor hver deltager skal lave et lille oplæg og guide en øvelse/meditation for de øvrige deltagere.

Undervejs i forløbet skal du øve dig på at videreformidle og undervise i naturterapeutisk mindfulness på egen hånd. Det kan enten foregå som 1:1 sessioner eller med en gruppe mennesker som, du selv finder frem til.

For at blive certificeret forudsættes det at du har deltaget aktivt på hele uddannelsen, samt at du har skrevet en mindre skriftlig opgave i slutningen af forløbet. Opgaven samler op på det du har lært undervejs og tager afsæt i en konkret oplevelse med at instruere en mindfulness session i naturen.

Sagt om Nina...

INTROWORKSHOP I NATUREN

Hvis du vil opleve hvad naturterapeutisk mindfulness handler om inden du tilmelder dig,
så holder vi introduktionsworkshop i naturen følgende dage:

Tirsdag d. 27. august kl. 10-13
Torsdag d. 5. september kl. 16-19
Mandag d. 23. september kl. 16-19

På workshoppen bliver du introduceret til naturterapeutisk mindfulness gennem forskellige øvelser,
og du kan stille spørgsmål til selve uddannelsen.

Du tilmelder dig workshoppen ved at sende en mail til mail@ninalerche.dk

PRIS

Prisen for at deltage på uddannelsen er 34.000 kr. inkl. moms.

Når du er optaget på uddannelsen betaler du 4.000 kr. Det resterende beløb kan betales over fire rater á 7.500 kr. eller otte rater á 3.750 kr. inkl. moms

Ved afmelding 30 dage før uddannelsesstart opkræves 50% af uddannelsens fulde pris. Senere end 30 hverdage før uddannelsens startdato opkræves den fulde pris for uddannelsen.

TILMELDING

OBS. Der er kun 1 plads tilbage på holdet som starter d. 21. oktober

Du ansøger om en plads på uddannelsen ved at udfylde ansøgningsformularen 

Alle kan ansøge om en plads på uddannelsen til naturterapeutisk mindfulness instruktør. Før du bliver optaget på uddannelsen afholder vi en personlig forsamtale over telefon eller Skype, hvor du fortæller om dig selv og hvorfor du ønsker at blive optaget på uddannelsen. Vi forventer at du engagerer dig både personligt og fagligt på uddannelsen, og samtalen er derfor en forventningsafstemning og et pejlemærke ift. om uddannelsen er noget for dig.

Efter du har udfyldt og sendt din ansøgningsformular, modtager du en email med forslag til, hvornår vi kan afholde din personlige forsamtale.

Har du spørgsmål omkring uddannelsen, så er du velkomment til at skrive til Nina på mail@ninalerche.dk eller ringe på tlf. 61 69 23 46.

Mærker du at naturen kalder på dig, og mærker du et stort JA indeni efter du har læst om uddannelsen, så glæder vi os til at høre fra dig. Der er et begrænset antal pladser på uddannelsen, så vil du være sikker på at få en plads på, så er det nu du skal sende din ansøgning afsted.

Hvis du stadig er i tvivl om uddannelsen er noget for dig, så er du altid velkommen til at ringe til
Nina på tlf. 61 69 23 46

Du er også velkommen til at følge Nina på de sociale medier og få mere information om uddannelsen derigennem:

Vi ser meget frem til at møde Danmarks kommende instruktører i naturterapeutisk mindfulness!

 

Ansøg om en plads på uddannelsen til naturterapeutisk mindfulness instruktør

Næste hold starter d. 21. oktober 2019