Deltagerne fortæller...

Lyt til deltagernes oplevelser og erfaringer fra uddannelsen
Hvad har du fået ud af at være med på uddannelsen?
Hvordan er det at være deltager på uddannelsen?
Hvilke oplevelser på uddannelsen har
betydet noget særligt for dig?
Hvordan vil du gerne arbejde med
Naturterapeutisk Mindfulness efter uddannelsen?
Hvad tror du naturen vil fortælle
de kommende deltagere på uddannelsen?
Hvad vil du sige til dem der overvejer at deltage på uddannelsen?